EST

Ragnar Siil


Ragnar Siil on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja pikaajalise kogemusega esinemise- ja kommunikatsioonioskuste koolitaja, strateegiakonsultant ja meeskonnatöö nõustaja. Ragnar on individuaalne ja võistkondlik Eesti meister väitluses ja mitmekordne väitluse maailmameistrivõistluste finaalikohtunik.  

Ragnar töötas aastatel 2005-2013 Kultuuriministeeriumis, 2011-2013 kaunite kunstide asekantslerina. Aastatel 2010-2014 juhtis ta Euroopa Liidu loomemajanduse töögruppi. Aastatel 2016-2018 nõustas ta Euroopa Liidu Idapartnerluse kultuuriprogrammi raames Ukraina, Georgia, Armeenia, Moldova, Aserbaidžaani ja Valgevene valitsusi kultuurivaldkonna arendamisel. Ragnaril on tulnud oma töökohustuste tõttu esineda lugematul hulgal seminaridel ja konverentsidel Eestis ja välisriikides ning juhtida kümneid kohalikke ja rahvusvahelisi komisjone, nõukogusid ja töögruppe. Tal on praktiline koosolekute, seminaride ja konverentside modereerimise ja läbirääkimiste läbiviimise kogemus. Ragnar korraldas ja juhtis Euroopa Liidu eesistumise kultuurikonverentse nii Eestis 2017. a kui Lätis 2015. a.  

Ragnari klientideks on olnud nii riigiasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Riigikantselei, NATO küberkaitsekeskus, Maanteeamet, KOVid ja maavalitsused jpt), eraettevõtted (sh pangad, tervishoiuasutused ning IT-ettevõtted) kui mittetulundusühingud. Ragnar on õpetanud kommunikatsioonioskusi muuhulgas Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Estonian Business Schoolis.